28.02.2008 BBHR houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
227259
essentie
De Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIDW) moet een bedrag van 0,01 EUR per gefactureerde m³ water voor maatschappelijke doeleinden voorbehouden. Het voorbehouden bedrag wordt door ieder OCMW volgens de in dit besluit beoogde modaliteiten v ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren