04.03.2008 KB tot uitvoering van art. 19, tweede lid, van het KB 28.09.1984 tot uitvoering van de wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
227263
essentie
Dit besluit stelt het voorzitterschap en in voorkomend geval het ondervoorzitterschap vast van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren