27.03.2008 KB wijz. KB 19.12.2003 betr. de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
227288
essentie
Dit besluit zet de aanpassingen, die aan de standaardschema's (schema van de balans en schema van de resultatenrekening) werden aangebracht, om in de reglementering inzake de jaarrekening van de vzw's. Bovendien wijzigt het de openbaarmakingsmodaliteiten ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren