08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Economie en Zelfstandigen - Wijzigingen van de wet 26.06.1963 tot instelling van een Orde van architecten (art. 40-42)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227990
essentie
De mandaten van de leden van de Nationale orde van architecten worden gebracht van vier jaren naar zes jaren. Bovendien werd een precisering aangebracht wat betreft de vertegenwoordiging van ambtenaren architecten. Tevens werd de mogelijkheid om beroep te ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren