24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Financiën - Inkomstenbelastingen - Wijzigingen inzake personenbelasting, Diverse wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en Inwerkingtreding (art. 2-10)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228979
essentie
De inkomsten bekomen door een persoon met een handicap ten belope van het maximumbedrag van de uitkeringen waarop die persoon recht zou kunnen hebben, worden voortaan niet als een bestaansmiddel beschouwd, ongeacht of die inkomsten nu effectief werden beh ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren