09.05.2008 KB wijz. KB 08.01.2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in art. 3, eerste lid, van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
229041
essentie
Dit besluit strekt ertoe het opnemen van gevallen van meervoudige nationaliteit in het Rijksregister van de natuurlijke personen mogelijk te maken door een nieuw informatietype in het leven te roepen dat verbonden is met de informatie betreffende de natio ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren