24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Werk - Arbeidsongevallen - Niet verzekerde werkgevers (art. 76-78)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229077
essentie
De bekrachtigde overeenkomst afgesloten tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en de getroffene of zijn rechthebbenden is voortaan bindend voor de niet-verzekerde werkgever, in die zin dat hij gehouden is tot terugbetaling aan het Fonds van de uitgaven d ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren