19.06.2008 BBHR tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de haalbaarheidsstudie

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
229762
essentie

Het EPB-voorstel (document waarin een overzicht wordt gegeven van de geplande maatregelen om te beantwoorden aan de eisen van energieprestatie van een gebouw) en de erin vervatte technische, milieu en economische haalbaarheidsstudie worden opgesteld op ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren