30.06.2008 KB wijz. het KB 03.06.2007 tot uitvoering van art. 34, eerste lid, 27°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
230054
essentie
Krachtens het KB 03.06.2007 worden de reiskosten vergoed aan de vader, de moeder of de wettelijke voogd van kankerpatiënten jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis of ziekenhuisdienst zijn opgenomen. De verzekering verleent voor het betrokken kind een t ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren