04.07.2008 BVR wijz. sommige regelgeving betr. de jacht

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
231031
essentie
Als gevolg van internationale ontwikkelingen in het kader van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming wijzigt dit besluit een aantal besluiten over de jacht. Het betreft bepalingen rond onder meer de verplichte aansprakel ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren