20.03.2008 Collegebesluit nr. 08/133 houdende uitvoering van de verordening nr. 96/009 houdende de erkenning en subsidiëring van de jeugd- en jongerenbewegingen - lokale groepen

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken,
SMET Pascal - Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Cultuur en Patrimonium,
VANHENGEL Guy - Voorzitter en lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting en Mediabeleid,
inforumnummer
231861
essentie
Dit besluit legt de jeugd- en jongerenbewegingen -lokale groepen de voorwaarden vast om subsidies te ontvangen. Het bepaalt ook de procedure om door het College van de Vlaamse Gemeenschapcommissie erkend te worden. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren