05.09.2008 BVR wijz. BVR 25.03.2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
232293
essentie
In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 2007/72/EG rond groenvoeders wijzigt de regering het besluit over de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen. Het doel is de werkingssfeer van het besluit u ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren