28.12.1976 KB betr. de duur en voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet 19.07.1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat

ondertekenaar
CALIFICE Alfred - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
23283
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren