19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - WVG - PGB-experiment (art. 38)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233025
essentie
Er wordt een experiment inzake het toekennen van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap opgezet om op basis van wetenschappelijk-methodologisch verkregen gegevens een structureel kader voor de toekenning van persoonsgebonden bu ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren