10.07.1990 KB houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
2331
essentie
Dit besluit bepaalt de architectonische, funktionele, organisatorische en personeelsnormen waaraan moet worden voldaan om te worden erkend als 'initiatief van beschut wonen'.
Onder initiatief van beschut wonen wordt verstaan het huisvesten en begele ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren