Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

10.07.1990 KB houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

Dit besluit bepaalt de architectonische, funktionele, organisatorische en personeelsnormen waaraan moet worden voldaan om te worden erkend als 'initiatief van beschut wonen'.
Onder initiatief van beschut wonen wordt verstaan het huisvesten en ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren