21.11.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van tweede aanpassing van de begroting 2008 - Fiscaliteit - Leegstandsheffing bedrijfsruimten (art. 20-23)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233156
essentie
In het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten wordt verwezen naar het WIB 1992, zoals het van toepassing is voor de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest, voor de reg ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren