22.12.2008 Programmawet - Diverse bepalingen - Grootstedenbeleid - Financiële bijstand van de Staat in het kader van het stedelijk beleid (art. 265-266)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233690
essentie
Art. 4 van wet 17.07.2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid wordt gewijzigd. Die bepaling voorziet voortaan dat het programma inz ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren