*10.07.1990 KB tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in art. 32 van de gecoördineerde wet op ziekenhuizen, inzake de ingebruikneming van bedden in psychiatrische ziekenhuisdiensten alsmede inzake de bedden in psychiatrische ziekenhuisdiensten ...

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
2337
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren