23.12.2008 KB wijz. art. 79bis, par. 2, en 79ter, par. 4, van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
234100
essentie
De aanschafprijs die de gebruiker van een activiteit die men niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits verschuldigd is, bedraagt minstens tot 5,95 EUR. De aanschafprijs van een een PWA-uurchequeboekje overhandigd door de lokale overheid aan de stadswa ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren