22.12.2008 Wijziging aan de Grondwet

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
VANDEURZEN Jo - Min. van Justitie,
inforumnummer
234127
essentie
Deze herziening van art. 22bis van de Grondwet strekt ertoe in de Grondwet de basisbeginselen op te nemen die zijn vervat in het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangezien die tot dusver niet direct toepasbaar zijn in het Belgische recht. Met deze ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren