24.07.2009 BVR wijz. de regelgeving betr. de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
242068
essentie
Volgens het decreet volwassenenonderwijs mogen de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs in hun opleidingsaanbod enkel opleidingsprofielen hanteren die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarom wijzigt dit besluit de rege ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren