18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Aanvullende bepalingen betreffende onderwijs - Terbeschikkingstelling (art. 72 - 73)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
243320
essentie
Momenteel bestaan er twee gelijkaardige regelingen waarbij een personeelslid deeltijds kan uittreden: de deeltijdse tbs 55+ en de tbs 58 met bonussysteem (een overgangsregeling). Bij het eerstgenoemde systeem ontvangt het personeelslid 80 % van het laatst ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren