10.12.2010 Dec. betr. de private arbeidsbemiddeling

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
inforumnummer
252476
essentie
Dit decreet regelt elke door een bureau verrichte dienst van private arbeidsbemiddeling, de voorwaarden waaronder dit toegestaan is en het adverteren en reclame maken voor arbeidsbemiddelingsactiviteiten. Het zet de bepalingen die voortvloeien uit de Euro ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren