24.07.1991 BVE betr. het financieel en materieel beheer van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake leefmilieu en Natuur, afgekort: MINA-Fonds

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
inforumnummer
26016
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren