08.05.2014 BBHR betr. het parkreglement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
285379
essentie

Dit besluit bepaalt het parkreglement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is van toepassing op de gebruikers van de parken van het Gewest, met uitzondering van de bossen en de wouden die onder de bosregeling in de zin van het Boswetboek vallen, ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren