21.06.1990 MB tot vaststelling van de vorm en inhoud van de begeleidingsovereenkomst zoals bedoeld in art. 9, par. 1 en 3, van het BVR 04.04.1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor begeleid wonen van mentaal gehandicapten zoals bedoeld in art. 3, par. 1bis, van het KB nr. 81 van 10.11.1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
inforumnummer
3104
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren