*14.11.1991 KB wijz. KB 09.03.1953 betr. de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en wijz. KB 12.03.1965 betr. de invoer van vlees inzonderheid art. 1 gewijz. KB 12.09.19 71 (...)

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
DELIZEE Roger - Staatssecret. voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid,
inforumnummer
31425
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren