19.03.1990 KB wijz. KB nr. 50 van 24.10.1967 betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
VAN DER BIEST Alain - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
3196
essentie

nvdr: voor de officiële Duitse vertaling zie doc. nr. 240474

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren