Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

25.03.2018 KB wijz. inwerkingtreding van: 1° het KB 14.01.2018 wijz. art. 17, par. 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het KB 14.09.1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 2° het KB 26.01.2018 tot wijziging van het KB 23.03.1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, 3° het KB 14.01.2018 wijz. art. 17, par. 1, 1°bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het KB 14.09.1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Dit besluit wijzigt de inwerkingtreding van art. 3 van besluiten betreffende de terugbetaling van de mammografie voor opsporing van borstkanker. De inwerkingtreding wordt nu op een door de Koning bepaalde datum ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren