Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

14.10.2018 Wet wijz. wet 06.08.1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betr. de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft

De vergoedingen, wedden of presentiegelden van bijzondere functies in de Kamer van volksvertegenwoordigers of Senaat, zoals vastgesteld door het reglement van de assemblee, worden voortaan in aanmerking genomen voor de berekening van het maximale ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren