Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

01.10.2018 MB wijz. bijlage bij het MB 03.02.2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van art. 4.3.5, par. 3, van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Dit besluit bevat in bijlage de nieuwe standaardprocedure voor de traceerbaarheid van sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie. Het bepaalt de voorwaarden waaraan het traceerbaarheidssysteem moet voldoen en geeft hierbij invulling aan art. 4.3.5, ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren