16.05.2019 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en wijz. ordonnantie 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het gezondheidsbeleid, het openbaar ambt, financiën, begroting en externe betrekkingen,
inforumnummer
329865
essentie

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt regelt het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel Hoofdstad. Om te voldoen aan deze verplichting zal de nieuwkomer zich kunnen richten tot de inrichters van ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren