20.12.1957 Wet houdende herziening van het statuut van de griffiers van de Rechterlijke Macht en van het personeel van de griffies van hoven en rechtbanken

ondertekenaar
LILAR Albert - Min. van Justitie,
inforumnummer
33376
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren