*07.03.1990 KB wijz. KB 21.10.1982 tot toekenning van een toelage voor bijzondere opdracht aan de ambtenaren van gemeenten en andere openbare diensten betr. het herstel van zekere schade veroorzaakt door natuurrampen

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen,
et al.
inforumnummer
3433
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren