Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

24.03.1992 MB m.b.t. tegemoetkoming, bedoeld in art. 25 par. 9, van wet 09.08.1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor de in art. 23, 13°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen

De bedragen van de tegemoetkomingen voor rustoorden bedoeld in het MB van 10.04.1991 (doc. 15007) zijn tot 31.12.1992 niet van toepassing op rustoorden voor bejaarden die op 24.03.1992 niet geregistreerd zijn door de dienst voor geneeskundige verzorging ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren