18.04.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.12.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betr. het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
345081
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt principes voor het uitwerken van een beleid inzake het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s op het werk en het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve we ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren