25.06.1966 KB tot uitvoering van de wetten betr. het personeel in Afrika, wat de toelating tot het ambt van gewestelijke ontvanger aangaat

ondertekenaar
VANDERPOORTEN Herman - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
34510
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren