29.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betr. de vaststelling van de door de werkgevers in 2022 en 2023 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353776
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de door de werkgevers van de socio-culturele sector in 2022 en 2023 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren