28.01.2022 BVR wijz. diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
354413
essentie

Dit besluit verhoogt de subsidies verleend aan de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, de vertrouwenscentra kindermishandeling, consultatiebureauartsen, de (binnenlandse) adoptiediensten, het Steunpunt Adoptie en het afstammingscentrum voor h ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren