13.10.2022 Ordonnantie houdende elektromobiliteit en tot vaststelling van de essentiële elementen voor de verwerking van persoonsgegevens voor het toekennen van steunmaatregelen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
359885
essentie

Deze ordonnantie schept een kader voor de uitrol van het netwerk van laadpalen van elektrische voertuigen op de openbare weg. Dit omvat een gewestelijke kaart en een verdeling van de laadpalen op gemeentelijk niveau. De ordonnantie verduidelijkt ook de ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren