24.10.1991 BBHE wijz. BBHE 19.07.1990 betr. de toekenning van investeringssubsidies voor de vernieuwbouwopdracht die aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel-Hoofdstad is toevertrouwd

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
inforumnummer
36217
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren