06.08.1990 KB tot uitvoering van art. 102 van de programmawet 22.12.1989 en tot wijz. KB nr. 228 van 09.12.1983 houdende vermindering van de kinderbijslag voor werknemers en voor personeelsleden van de openbare sektor

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
3690
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren