15.03.1985 KB wijz. KB 07.03.1974 betr. de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten van de ministeries

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
37778
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren