12.06.1992 Wet tot bekrachtiging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd op 10.04.1992 [WIB 1992]

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën,
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
39878
essentie

nvdr: Bericht in verband met de omrekening in EUR van de niet te indexeren bedragen die voorkomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/ ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren