16.07.1992 KB betr. het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en betr. het recht op verbetering van deze registers

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
40766
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren