30.03.1983 KB wijz. KB 29.06.1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Begroting,
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
WALTNIEL Louis - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
inforumnummer
41958
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren