20.09.1990 KB wijz. KB 23.08.1966 betreffende de uitvoering van de Wet 04.07.1966 houdende toekenning van een vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
MOTTARD Gilbert - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
4311
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren