06.08.1990 Wet wijz. Wet 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
et al.
inforumnummer
4327
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren