27.02.1989 KB tot uitvoering van de programmawet van 30.12.1988 - Titel III - Hfdst II tot opzetting van een stelsel van GESCO'S bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
HANSENNE Michel - Min. van Openbaar Ambt,
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
4361
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren