09.07.1993 KB wijz. KB 22.04.1952 betr. de anciënniteitsbijslag bepaald bij art. 13 van de Wet 03.08.1919 en 27.05.1947, bij de Wet van 14.02.1955 en KB nr. 6 van 21.01.1957

ondertekenaar
OFFECIERS-VAN DE WIELE Mieke - Min. van Begroting,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
44039
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren